Zdražení suti

30.12.2016

Vážení zákazníci,

tímto Vás upozorňujeme, že vzhledem k nové vyhlášce č. 387-2016 Sb o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, dojde ke skokovému nárůstu cen za uskládkování suti. Není zatím úplně jasné, kdy k němu dojde a jak bude nárůst vysoký, nicméně lze očekávat, že v průběhu začátku roku 2017 budeme muset zvýšit ceny za kontejnery se sutí. Do doby než ke zdražení uskládkování suti dojde, zůstávají ceny stejné jako v roce předchozím. Děkujeme za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň i v tomto roce.

Kolektiv firmy Milan Vejšický Vám tímto přeje mnoho štěstí a úspěchů v roce 2017

Zpět na přehled